O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជដំណើរសេ្តចយាងសួរសុខទុក្ខប្រជារាស្រ្តស្រុក បរកែវ ខេត្ត រតនគីរី (តចប់)
2014-04-02
ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូង ជាទីគោរព សក្ការ:ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ព្រះអង្គសព្វ ព្រះរាជហឬទ័យ សេ្តចយាងបន្តព្រះរាជទស្សន:កិច្ច នៅរមណីដ្ឋានទេសចរ ធម្មមជាតិ "បឹងយក្សឡោម" ដែលជាបឹងធម្មជាតិ កកើតឡើងដោយសាបន្ទុះភ្នំភ្លើង នាសម័យបុរេប្រវត្ត។
Visitor: 5432512
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.