O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជពិធីសម្ពោធអន្តេវាសិកដ្ឋានរបដស់អង្គកាដើម្បីភាពញញឹមនៃកុការ(តចប់)
2014-02-07
ក្នុងកម្មវិធីបន្តព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតម្កល់លើត្បូងជាទីគោរពសក្ការ:ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឬទ័យ ស្តេចយាងកាត់ខែ្សបូរជានិមិត្តរូបនៃពិធីសម្ពោធ ប្រោស​ព្រះរាជទានបើកឲដំណើរការប្រើប្រាស់នូវអាគារអន្តេវាសិកដ្ឋានថ្មីនិងប្រព័ន្ធបំលែងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់អង្គកាដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារចាប់ពីពេលនេះជាដរាបតទៅ។
Visitor: 5531770
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.