O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជដំណើរសេ្តចយាង សួរសុខទុក្ខប្រជារាស្រ្ត ស្រុក បារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ(តចប់)
2014-01-13
ព្រះរាជអំណោយ ប្រោសព្រះរាជទានដល់បងប្អូន ប្រជារាស្រ្តតំណាងគ្រួសារម្នាក់ៗមាន: អង្ករ ៥០គក្រ មី មួយកេស ឃឹត មួយកញ្ចប់ ក្នុងនោះមាន : មុង មួយ ភួយ មួយ សារុង មួយ ក្រមា មួយ អាវយឺត មានបោះ ពុម្ពផ្លាក ព្រះរាជអំណោយ ព្រះករុណាជា អង្គម្ចាស់ជីវិត តម្កល់លើត្បូង ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា មួយ កៅស៊ូតង់ មួយផ្ទាំង ត្រីខកំប៉ុង ដប់កំពុង និងថវិកា ចំនួន ១០០.០០០រៀល។
Visitor: 5531674
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.