O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះចៅស៊ុលតង់ នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេ ថ្វាយបង្គំគាល់
2022-11-14
នៅវេលាព្រឹក ថ្ងៃទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូង ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត សព្វព្រះរាជហឬទ័យប្រោសព្រះរាជទាន ព្រះចៅស៊ុលតង់ HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសប្រ៊ុយណេដារ៉ូសាឡាម ព្រមទាំងគណៈប្រតិភូ ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យ ។
Visitor: 11997048
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.