O f f i c i a l   W e b s i t e
ប្រធានសភាជាន់ទាបនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ថ្វាយបង្គំគាល់
2022-04-22
នៅវេលារសៀល ថ្ងៃទី ២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២ ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូង ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត សព្វព្រះរាជហឬទ័យប្រោសព្រះរាជទាន ឯកឧត្តម​ Om Birla ប្រធានសភាជាន់ទាប នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យ ។
Visitor: 12472113
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.