O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជដំណើរសេ្តចយាង សួរសុខទុក្ខប្រជារាស្រ្ត ឃុំ បុរីជលសារ ស្រុក បុរីជលសារ ខេត្តតាកែវ (តចប់)
2013-11-27
ព្រះរាជអំណោយ ប្រោសព្រះរាជទានដល់បងប្អូន ប្រជារាស្រ្តតំណាងគ្រួសារម្នាក់ៗមាន: អង្ករចំនួន៥០ គក្រ មីមួយកេស ឃឹតមួយកញ្ជាប់ ក្នុងនោះមាន: មុងមួយ ភួយមួយ សារុងមួយ ក្រមាមួយ អាវយឺត មានបោះពុម្ពផ្លាក ព្រះរាជអំណោយ ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតតម្កាល់លើត្បូង ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន មួយ និង ថវិកាចំនួន ១០០០០០រៀល។
Visitor: 5316594
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.