O f f i c i a l   W e b s i t e
មហាមិទ្ទិញមហាជន
2013-11-09
បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានសម្រេចព្រះរាជកិច្ច អុជទានជ័យ ចប់រួចរាល់នៅឯវិមានឯករាជ្យ រួចមក ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទី គោរពសក្ការ:ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត បានសព្វព្រះរាជ ហឬទ័យបន្តព្រះរាជដំណើរ ទៅកាន់ព្រះទីនាំងច័ន្ទ ឆាយា ដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងមហាមិទ្ទិញមហាជន ដែលប្រារព្ធឡើងនៅខាង មុខព្រះទីនាំងច័ន្ទឆាយា។
Visitor: 5330214
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.