O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជដំណើរសេ្តចយាង សួរសុខទុក្ខប្រជារាស្រ្ត ខេត្ត ស្វាយរៀង(តចប់)
2014-12-16
ព្រះរាជអំណោយ ប្រោសព្រះរាជទានដល់បងប្អូនប្រជារាស្រ្ត តំណាងគ្រួសារម្នាក់ៗមាន:  អង្ករ ៥០ គក្រ មី មួយកេស ឃឹត មួយកញ្ចប់ ក្នុងនោះមាន មុង មួយ ភួយ មួយ សារុង មួយ ក្រមាមួយ កន្ទេល​មួយទំហំ ០ម៧៥x១ម៨០ អាវយឺត មានបោះពុម្ពផ្លាក ព្រះរាជអំណោយ ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូង ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មួយ  ត្រីខកំប៉ុង ដប់កំប៉ុង និងថវិកា ចំនួន ១០០​០០០រៀល។
Visitor: 1197975
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.